Om Trädfällning

Kangaroo Trädvård specialister på advancerad trädfällning

 För att genomföra trädfällning behövs lång erfarenhet och stor kompetens.

Vid advancerad trädfällning behövs special kompetens, för att arbetet ska kunna utföras på rätt sätt och med full säkerhet.

Trädfällning

Rak trädfällning är när ett träd fälls direkt från marken och tillåts falla kontrollerat. Enbart erfarna trädfällare bör utföra denna typ av fällning då ett mindre misstag kan orsaka stor skada, framförallt på byggnader och bostäder. När träd fälls i närheten av skolor, parker, vägar och hus är det viktigt att ställa ut varningsskyltar för allmänheten.
Vill ni ha mer information om trädfällning så finner det här.

Sektionsfällning

Sektionsfällning används när ett träd är placerat med ont om utrymme eller det finns värdefull egendom under. Trädet fälls i sektioner uppifrån och grenarna hissas ner till marken. Tekniken kräver mycket precision och erfarenhet och ska utföras noggrant. 

Stubbfräsning

När ett träd har fällts kan stubben tas bort med en stubbfräs. Vissa träd växer upp igen om inte stubben tas bort. Stubbfräsning orsakar minimal åverkan på marken och risken minskar för skada på avlopp och ledningar belägna i närheten av stubben. Ni kan läsa mer om stubbfräsning här.

Djurpolicy – Under våren och tidig sommar bygger fåglar ibland bo i träden. Vår policy är att vänta med att fälla eller beskära trädet för att ge fåglarna en chans att flyga ur sitt bo.

    Välkomna att kontakta oss.

    1 + 15 =

    Visste du att det är RUT-avdrag på trädfällning.